Sesje Rady Gminy

SZCZEGÓŁY SESJI NR XL/2018 Z DNIA 28 CZERWCA 2018 R.

OBECNOŚĆ RADNYCH

NAZWISKO IMIĘ

 

STANOWISKO

OBECNOŚĆ

Michalczyk Mirosław Michał

Przewodniczący Rady Gminy

obecny

Polak Ryszard

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

obecny

Bieniek Andrzej

Radny

obecny

Dadacz Adam Józef

Radny

nieobecny

Gasek Stanisław

Radny

obecny

Kiełczykowski Tomasz

Radny

obecny

Kostyra Wojciech

Radny

obecny

Lewandowska Anna

Radny

obecna

Lewandowski Damian

Radny

nieobecny

Markiewicz Grażyna Jadwiga

Radny

obecna

Osiak Eugeniusz

Radny

obecny

Ośko Tomasz

Radny

obecny

Pietrasik Marian

Radny

obecny

Polak Zygmunt

Radny

obecny

Wideńska Ewa

Radny

obecna

 

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
   2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
   3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
   4) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie,
   5) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
   2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
   3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,
   4) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie,
   5) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wodynie.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.06.2018r.
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: JUSTYNA MASŁOWSKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2018 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Masłowska
Ilość wyświetleń: 307
26 lipca 2018 11:15 Justyna Masłowska - Dodanie załącznika [protokol_nr_xl_z_28__czerwca_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lipca 2018 09:59 Justyna Masłowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2018 12:46 Justyna Masłowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)