Sesje Rady Gminy

SZCZEGÓŁY SESJI NR XLII/2018 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 R.

OBECNOŚĆ RADNYCH

NAZWISKO IMIĘ

 

STANOWISKO

OBECNOŚĆ

Michalczyk Mirosław Michał

Przewodniczący Rady Gminy

obecny

Polak Ryszard

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

obecny

Bieniek Andrzej

Radny

obecny

Dadacz Adam Józef

Radny

obecny

Gasek Stanisław

Radny

obecny

Kiełczykowski Tomasz

Radny

nieobecny

Kostyra Wojciech

Radny

nieobecny

Lewandowska Anna

Radny

obecna

Lewandowski Damian

Radny

obecny

Markiewicz Grażyna Jadwiga

Radny

obecna

Osiak Eugeniusz

Radny

obecny

Ośko Tomasz

Radny

obecny

Pietrasik Marian

Radny

obecny

Polak Zygmunt

Radny

obecny

Wideńska Ewa

Radny

obecna

                                                              

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
 4. Informacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych na temat przygotowanego planu działania związanego z realizacją prac budowlano-montażowych budowy linii elektroenergetycznej 400 kV.
 5. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za I półrocze 2018 r.
 6. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za I półrocze 2018 r.
 7. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach za 2017 rok.
 8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Wodynie za I półrocze 2018 r.
 9. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu  Gminy za I półrocze 2018 r.
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
    2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
    3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie,
   4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia  usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
    5) zmiany Statutu Gminy Wodynie.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
15. Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZYJĘTY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XLI/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
 4. Informacja Polskich Sieci Elektroenergetycznych na temat przygotowanego planu działania związanego z realizacją prac budowlano-montażowych budowy linii elektroenergetycznej 400 kV.
 5. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za I półrocze 2018 r.
 6. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za I półrocze 2018 r.
 7. Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach za 2017 rok.
 8. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Wodynie za I półrocze 2018 r.
 9. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu  Gminy za I półrocze 2018 r.
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
    1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
    2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
    3) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie,
   4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia  usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
    5) zmiany Statutu Gminy Wodynie.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
15. Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.09.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: JUSTYNA MASŁOWSKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 września 2018 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Masłowska
Ilość wyświetleń: 220
16 października 2018 12:18 Justyna Masłowska - Dodanie załącznika [protokol_nr_xlii_z_14_wrzesnia_2018_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2018 12:09 Justyna Masłowska - Usunięcie załącznika [protokol_nr_xlii_z_14_wrzesnia_2018_1.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 09:51 Justyna Masłowska - Dodanie załącznika [protokol_nr_xlii_z_14_wrzesnia_2018_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)