Sesje Rady Gminy

SZCZEGÓŁY SESJI NR XLIII/2018 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

OBECNOŚĆ RADNYCH

NAZWISKO IMIĘ

 

STANOWISKO

OBECNOŚĆ

Michalczyk Mirosław Michał

Przewodniczący Rady Gminy

obecny

Polak Ryszard

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

obecny

Bieniek Andrzej

Radny

obecny

Dadacz Adam Józef

Radny

obecny

Gasek Stanisław

Radny

obecny

Kiełczykowski Tomasz

Radny

obecny

Kostyra Wojciech

Radny

obecny

Lewandowska Anna

Radny

obecna

Lewandowski Damian

Radny

obecny

Markiewicz Grażyna Jadwiga

Radny

obecna

Osiak Eugeniusz

Radny

obecny

Ośko Tomasz

Radny

obecny

Pietrasik Marian

Radny

obecny

Polak Zygmunt

Radny

obecny

Wideńska Ewa

Radny

obecna

 

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wodynie za rok szkolny 2017/2018.
 7. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Wodynie w 2018 roku:
   1) Komisji Rewizyjnej,
   2) Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,
   3) Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego.
 8. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
   2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
   3) zmiany uchwały Rady Gminy Wodynie nr XXXIX/283/18 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wodynie,
   4) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków,
   5) przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie,
   6) uchylenia uchwały Nr XLII/299/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wodynie,
   7) zmiany Statutu Gminy Wodynie.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
12. Zamknięcie obrad sesji.

PRZYJĘTY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XLII/2018 z sesji Rady Gminy Wodynie.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok złożonych przez zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta.
 6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Wodynie za rok szkolny 2017/2018.
 7. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Wodynie w 2018 roku:
   1) Komisji Rewizyjnej,
   2) Komisji Planowania, Budżetu i Finansów,
   3) Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego.
 8. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
   2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
   3) zmiany uchwały Rady Gminy Wodynie nr XXXIX/283/18 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wodynie,
   4) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków,
   5) przyjęcia do realizacji zadania powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Wodynie,
   6) uchylenia uchwały Nr XLII/299/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wodynie,
   7) zmiany Statutu Gminy Wodynie,

   8) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kotuń.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  
11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.10.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: JUSTYNA MASŁOWSKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2018 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Masłowska
Ilość wyświetleń: 138
02 kwietnia 2019 08:57 Justyna Masłowska - Dodanie załącznika [protokol_nr_xliii_z_12_pazdziernika_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 08:53 Justyna Masłowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2018 11:56 Justyna Masłowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)