Sesje Rady Gminy

SZCZEGÓŁY SESJI NR I/2018 Z DNIA 19 listopada 2018 R.

Informuję, że Komisarz Wyborczy w Siedlcach postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. zwołał pierwsze sesje nowo wybranych rad gmin i rad miast.

            Pierwsza sesja Rady Gminy Wodynie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do postanowienia została zwołana na dzień 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) na godz. 10:00.

Posiedzenie odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie, przy ul. Siedleckiej 43. Porządek obrad zgodnie z załącznikiem Nr 2 do postanowienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy/Miasta przez najstarszego wiekiem radnego.
 2. Wręczenie radny zaświadczeń o wyborze.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Wójta/Burmistrza.
 6. Ślubowanie Wójta/Burmistrza.
 7. Zamknięcie sesji Rady Gminy/Miasta.

                                                                           Wójt Gminy

                                                                  /-/ Wojciech Klepacki

 

PORZĄDEK OBRAD WRAZ ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI PODCZAS SESJI:

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy/Miasta przez najstarszego wiekiem radnego.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Ślubowanie radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Wójta/Burmistrza.
 6. Ślubowanie Wójta/Burmistrza.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wodynie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Wodynie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Rolnictwa, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Wodynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wodynie.
 11. Zamknięcie sesji Rady Gminy/Miasta.

 

OBECNOŚĆ RADNYCH

NAZWISKO IMIĘ

 

STANOWISKO

OBECNOŚĆ

Michalczyk Mirosław

Przewodniczący Rady Gminy

obecny

Polak Ryszard

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

obecny

Bieniek Andrzej

Radny

obecny

Dadacz Adam

Radny

obecny

Jajszczak Zbigniew

Radny

obecny

Kiełczykowski Tomasz

Radny

obecny

Kluczek Artur

Radny

obecny

Lewandowski Damian

Radny

obecny

Markiewicz Grażyna

Radna

obecna

Mularczyk Anita

Radna

obecna

Noceń Karol

Radny

obecny

Osiak Eugeniusz

Radny

obecny

Ośko Tomasz

Radny

obecny

Piwowarczyk Jadwiga

Radna

obecna

Wideńska Ewa

Radna

obecna

Transmisja z obrad

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.11.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: JUSTYNA MASŁOWSKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2018 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Masłowska
Ilość wyświetleń: 223
03 stycznia 2019 08:51 Justyna Masłowska - Dodanie załącznika [imienne_wykazy_glosowan.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2019 08:41 Justyna Masłowska - Dodanie załącznika [protokol_i.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 listopada 2018 07:53 Justyna Masłowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)