Sesje Rady Gminy

SZCZEGÓŁY SESJI NR IV/2018 Z DNIA 31 GRUDNIA 2018 R. zwołanej w trybie nadzwyczajnym

OBECNOŚĆ RADNYCH

NAZWISKO IMIĘ

 

STANOWISKO

OBECNOŚĆ

Michalczyk Mirosław

Przewodniczący Rady Gminy

obecny

Polak Ryszard

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

obecny

Bieniek Andrzej

Radny

obecny

Dadacz Adam

Radny

obecny

Jajszczak Zbigniew

Radny

obecny

Kiełczykowski Tomasz

Radny

obecny

Kluczek Artur

Radny

obecny

Lewandowski Damian

Radny

obecny

Markiewicz Grażyna

Radna

obecna

Mularczyk Anita

Radna

obecna

Noceń Karol

Radny

obecny

Osiak Eugeniusz

Radny

obecny

Ośko Tomasz

Radny

obecny

Piwowarczyk Jadwiga

Radna

obecna

Wideńska Ewa

Radna

obecna

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gmina Wodynie” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przyjęty porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gmina Wodynie” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2019 rok.
8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.12.2018
Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: JUSTYNA MASŁOWSKA
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2018 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Masłowska
Ilość wyświetleń: 161
03 stycznia 2019 09:20 Justyna Masłowska - Dodanie załącznika [iv_sesja_20190103094259.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2018 10:15 Justyna Masłowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2018 12:58 Justyna Masłowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)