Sesje Rady Gminy

Wybierz rok

SZCZEGÓŁY SESJI NR XIX/2012 Z DNIA 27 LISTOPADA 2012 R.

Planowany porządek obrad 1.Otwarcie obrad. 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z sesji Nr XVIII/2012. 4.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami. 5.Zapytania i wnioski radnych. 6.Podjęcie uchwał w sprawach: 1)zmian uchwały budżetowej na 2012 rok, 2)obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru podatku...

SZCZEGÓŁY SESJI NR XVIII/2012 Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

Obecność radnych Nazwisko Imię Stanowisko Obecność Bieniek Andrzej Radny Obecny Dadacz Adam Józef Radny Obecny Gajowniczek Michał Radny Obecny Kluska Grażyna Zofia Radny Obecny Kowalczyk Michał Kazimierz Radny Obecny Markiewicz Grażyna Jadwiga Radny Obecny Michalczyk Mirosław Michał Przewodniczący Rady Obecny Osiak...

SZCZEGÓŁY SESJI NR XVII/2012 Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2012 R.

Obecność radnych Nazwisko Imię Stanowisko Obecność Bieniek Andrzej Radny Obecny Dadacz Adam Józef Radny Obecny Gajowniczek Michał Radny Obecny Kluska Grażyna Zofia Radny Obecny Kowalczyk Michał Kazimierz Radny Nieobecny usprawiedliwiony Markiewicz Grażyna Jadwiga Radny Obecny Michalczyk Mirosław Michał Przewodniczący...

SZCZEGÓŁY SESJI NR XVI/2012 Z DNIA 13 LIPCA 2012 R.

Obecność radnych Nazwisko Imię Stanowisko Obecność Bieniek Andrzej Radny Obecny Dadacz Adam Józef Radny Obecny Gajowniczek Michał Radny Nieobecny usprawiedliwiony Kluska Grażyna Zofia Radny Obecny Kowalczyk Michał Kazimierz Radny Obecny Markiewicz Grażyna Jadwiga Radny Obecny Michalczyk Mirosław Michał Przewodniczący...

SZCZEGÓŁY SESJI NR XV/2012 Z DNIA 8 CZERWCA 2012 R.

Planowany porządek obrad 1.Otwarcie obrad. 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami. 4.Przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. - podjęcie...

SZCZEGÓŁY SESJI NR XIV/2012 Z DNIA 27 KWIETNIA 2012 R.

Obecność radnych Nazwisko Imię Stanowisko Obecność Bieniek Andrzej Radny Obecny Dadacz Adam Józef Radny Obecny Gajowniczek Michał Radny Obecny Kluska Grażyna Zofia Radny Obecny Kowalczyk Michał Kazimierz Radny Obecny Markiewicz Grażyna Jadwiga Radny Obecny Michalczyk Mirosław Michał Przewodniczący Rady Obecny Osiak...

SZCZEGÓŁY SESJI NR XIII/2012 Z DNIA 7 LUTEGO 2012 R.

Obecność radnych Nazwisko Imię Stanowisko Obecność Bieniek Andrzej Radny Nieobecny usprawiedliwiony Dadacz Adam Józef Radny Obecny Gajowniczek Michał Radny Obecny Kluska Grażyna Zofia Radny Obecny Kowalczyk Michał Kazimierz Radny Obecny Markiewicz Grażyna Jadwiga Radny Obecny Michalczyk Mirosław Michał Przewodniczący...

SZCZEGÓŁY SESJI NR XII/2011 Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 R.

Obecność radnych Nazwisko Imię Stanowisko Obecność Bieniek Andrzej Radny Obecny Dadacz Adam Józef Radny Obecny Gajowniczek Michał Radny Obecny Kluska Grażyna Zofia Radny Obecny Kowalczyk Michał Kazimierz Radny Obecny Markiewicz Grażyna Jadwiga Radny Obecny Michalczyk Mirosław Michał Przewodniczący Rady Obecny Osiak...

SZCZEGÓŁY SESJI NR XI/2011 Z DNIA 14 LISTOPADA 2011 R.

Obecność radnych Nazwisko Imię Stanowisko Obecność Bieniek Andrzej Radny Obecny Dadacz Adam Józef Radny Obecny Gajowniczek Michał Radny Obecny Kluska Grażyna Zofia Radny Obecny Kowalczyk Michał Kazimierz Radny Obecny Markiewicz Grażyna Jadwiga Radny Obecny Michalczyk Mirosław Michał Przewodniczący Rady Obecny Osiak...

SZCZEGÓŁY SESJI NR X/2011 Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

Obecność radnych Nazwisko Imię Stanowisko Obecność Bieniek Andrzej Radny Obecny Dadacz Adam Józef Radny Obecny Gajowniczek Michał Radny Obecny Kluska Grażyna Zofia Radny Obecny Kowalczyk Michał Kazimierz Radny Obecny Markiewicz Grażyna Jadwiga Radny Obecny Michalczyk Mirosław Michał Przewodniczący Rady Obecny Osiak...